Logo
bijles thumbnail

Wat zijn de kosten?

Tarieven
De kosten voor de bijlessen bedragen 20,00 euro per uur. Voor de reiskosten gelden de volgende tarieven:
- Binnen Driebergen-Rijsenburg: € 0,00 euro
- Buiten Driebergen-Rijsenburg € 0,40 per kilometer

Afhankelijk van de behoeften van de leerling kan de duur en frequentie van de bijlessen verschillen. Data en duur van de bijlessen worden altijd in onderling overleg afgesproken. Ik streef naar een zo regelmatig mogelijk afsprakenpatroon.

Voorwaarden
- Bijlessen kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd.
- Indien een leerling te laat afzegt of te laat komt, is dit voor rekening van de leerling.
- Facturering van de kosten gebeurt maandelijks. De factuur wordt per mail verzonden en dient binnen twee weken betaald te worden.

Mijn moeder kwam ermee dat ik bijles moest gaan volgen omdat ik dan mijn examen makkelijker zou halen. Nou daar had ik dus echt geen zin in. Ik kwam bij Carolien terecht en eigenlijk viel het reuze mee, het was altijd gezellig. Het is en blijft natuurlijk toch een soort school, maar de rustige uitleg (soms wel een keer of vijf) in combinatie met een koekje en een glaasje drinken deden wonderen en wierpen ook duidelijk hun vruchten af. Af en toe kon Carolien misschien een beetje streng overkomen, maar ze bedoelde het goed en deed dat uiteindelijk om mij te helpen. Ik kan zeggen dat ik dankzij Carolien mijn examen glansrijk heb gehaald!!

- Folkert, HAVO 5, bijles scheikunde en biologie